• Portal, który dziś oddajemy w Państwa ręce to z założenia źródło wiedzy
    o reklamie, marketingu i public relations
  • Został pomyślany jako platforma, gdzie znaleźć można
    informacje dotyczące nowoczesnych narzędzi marketingowych.

                           

 

Promowanie i powtarzanie wybranych cech

 

Jest to strategia, która zakłada szczególne uwypuklenie jednej, istotnej z punktu widzenia odbiorcy, cechy produktu.

 

 

 

Często jest efektem zmiany strategii reklamowej firmy, co bywa skutkiem mało efektownej dotychczasowej kampanii, lub też zmian w otoczeniu firmy co potwierdzają przeprowadzone na jej zlecenie badania.

 

 

 

Przykładem tego typu strategii, są kampanie, które od kilku lat prowadzi Dove, a opierające się na dwóch cechach: prawdziwości i naturalności.

 

Tagged Under