• Portal, który dziś oddajemy w Państwa ręce to z założenia źródło wiedzy
    o reklamie, marketingu i public relations
  • Został pomyślany jako platforma, gdzie znaleźć można
    informacje dotyczące nowoczesnych narzędzi marketingowych.

                           

 

Wachlarz narzędzi PR-owych

 

PR spełnia nieco inną funkcję niż reklama, jego zadaniem jest budowa wizerunku, a nie bezpośrednio sprzedaż, dlatego też zakres narzędzi stosowanych przez PR-owców jest nieco inny, niż ten stosowany przez agencje reklamowe. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi public relations należą:

 

 

 

Corporate identity, czyli zespół działań zmierzających do zbudowania jednolitej identyfikacji wizualnej firmy, oraz działania związane z PR wewnętrznym, które sprawiają, że pracownicy utożsamiają się z firmą i jej produktami.

 

 

 

Employer branding, czyli budowanie pozytywnego wizerunku firmy jaki pracodawcy. Ta forma rozpoczyna się już na etapie procesu rekrutacyjnego i jej celem jest stworzenie powszechnego przeświadczenia, że dan firma to dobry pracodawca, dbający o pracownika – któż z nas nie spojrzy przychylniej na taką firmę.

 

 

 

Media relations, czyli utrzymywanie stałego kontaktu z mediami i dziennikarzami. Są to działania nie zawsze i nie od razu zmierzające do publikacji pozytywnych komentarzy w mediach, często są to też działania, które mają pomóc w razie potencjalnego kryzysu – a ten jak wiadomo dotyka prędzej czy później każdą firmę.

 

 

 

Investors relations, czyli budowanie pozytywnych relacji i wizerunku firmy wśród kontrahentów i inwestorów. Na wizerunek firmy mają bowiem wpływ również postawy inwestorów.

 

Tagged Under